Autor

Poszukując w życiu wewnętrznego pokoju, piękna i prawdziwej siebie, stałam się naturalnie intuicyjną arte terapeutką. Wszystko, co tworzę wypływa z mojego wnętrza i jest odpowiedzią na moje poszukiwanie odpowiedzi o sens, prawdę i prawdziwą naturę życia.
Sztuka oprócz walorów estetycznych, jest dla mnie najlepszą formą kontemplacji, relaksu, terapii i rozwoju świadomości. Wprowadza harmonię, pokój i radość. Pomaga mi poszerzać świadomość i poznawać siebie.
Po wielu latach tworzenia, obserwacji siebie i tego co tworzę, zaczęłam również sięgać po wiedzę z arteterapii, sztuki i technik malarskich, jednak najważniejsze jest dla mnie pozostanie wierną sobie i podążanie za wewnętrznym przewodnikiem.
Pierwsze obrazy w kole zaczęłam tworzyć 27 lat temu.  Zaczęłam je rysować spontanicznie i intuicyjnie.
Towarzyszyły mi one w mojej podróż przez życie i obserwowałam jak się zmieniają wraz ze mną i co do mnie mówią. Moja fascynacja kołem trwa nadal, a jego symbolika jako pełni i całości jest moją największą inspiracją. Sam rysunek koła otwiera przede mną drzwi do wewnętrznego świata.
Było i nadal jest dla mnie fascynujące, jak to co niewidzialne dla oka i nieuchwytne dla zmysłów, a wyrażone w sztuce, przenika, łączy się i przekłada na świat materialny, powodując pozytywne zmiany w życiu i wprowadza zmiany we mnie i w jakości mojego życia, relacji z ludźmi i ze światem.
Wraz z moim rozwojem, w sposób naturalny, przyszło zrozumienie, że sztuka (proces twórczy) jest jedną z najdoskonalszych form pogłębiania samoświadomości, nauki uważności, rozwiązywania wewnętrznych konfliktów i sposobem uwolnienia od wszystkiego, co powoduje, że tracimy radość życia i cierpimy.

Chcąc zachować neutralność w odbiorze i interpretacji, stało się dla mnie ważne słowo jakiego używam, żeby nazwać to, co tworzę.
Kiedyś nazywałam swoje obrazy “mandalami” jednak zauważyłam, że użycie tego słowa zaczęło narzucać sposób interpretacji i podejścia do tych obrazów.  Słowo mandala pochodzi z sanskrytu (Indie), gdzie oznacza: cały świat, święty krąg, centrum lub koło życia. Przez swoje oparcie na okręgu jest symbolem doskonałości i jedności. Mandala odwzorowuje porządek natury, cud stworzenia, który nas otacza.
Pochodzenie słowa “mandala” kojarzone jest z filozofią i religią wschodnią lub cora z częściej z new age lub ezoteryką. Sam symbol koła jest jednym z najstarszych symboli świata i jeśli miałabym w jakikolwiek sposób chcieć nadać znaczenie temu co tworzę, to byłaby to święta geometria i jej symbolika.

Moja twórczość nie wywodzi się z żadnego systemu wierzeń i przekonań, pochodzi z głębi mnie i powstaje z potrzeby ekspresji, która się we mnie pojawia. Powstaje spontanicznie i dopiero po wielu latach tworzenia zobaczyłam analogię pomiędzy moimi rysunkami, a świętą geometrią.
Dlatego słowo “koło”, które pomimo tego, że jest tożsame ze słowem “mandala”, pozostawia miejsce na własną interpretację i jest w moim odczucie o wiele bardziej neutralne. Tworzę obrazy intuicyjnie, co oznacza, że nie planuję tego co narysuję. Nigdy nie wiem jaki będzie efekt końcowy, a rysunek powstaje spontanicznie.

Świadomie nie nadaję znaczenia moim obrazom, nie nazywam ani nie opisuję ich, pozostawiając odbiorcy miejsce na swoją własną interpretację. Są one wielowymiarowe i uniwersalne, a ich język symboli i barw przemawia do każdego w inny, niepowtarzalny i indywidualny sposób.

Obrazy i rysunki, które powstają mogą być obrazami kontemplacyjnymi, a zarazem po prostu obrazami, które zdobią wnętrze i przedmioty codziennego użytku.

Fascynację prawdziwą naturą człowieka i świata wyrażam również poprzez fotografię. Lubię zatrzymywać chwile w kadrze; fotografia jest dla mnie możliwością spojrzenia na niewielki wycinek rzeczywistości, który często pozostaje niezauważony w codziennej gonitwie. Zaglądanie w wgłąb rzeczy poprzez fotografię makro, jest dla mnie tożsame z zaglądaniem do wnętrza siebie i odkrywaniem piękna, tam, gdzie jest ono niedostrzegalne w pierwszej chwili.
Biżuterię zaczęłam tworzyć z fascynacji pięknem kamieni, ich różnorodności i barw, a jednocześnie jest to również formą wyrażenia siebie i odnajdywania sposobu na podkreślenie indywidualności każdego z nas. Tworzę w pojedynczych egzemplarzach, co daje możliwość wybrania dla siebie tej jednej niepowtarzalnej formy.
Z przyjemnością realizuję indywidualne zamówienia na obrazy w kole dla osób, które chcą się rozwijać, poznawać siebie i pogłębiać samoświadomość.
Serdecznie zapraszam !